Może za to zawierać transakcje typu SWAP na indeksy. Właśnie dlatego stworzył sobie własny „indeks”, w oparciu o który zawiera transakcje SWAP z jedną z dużych europejskich instytucji finansowych. W zamian za stałą opłatę fundusz „dostaje” w ten sposób stopę zwrotu z „indeksu”, który stworzył w oparciu o własny algorytm. Korzystanie z instrumentów pochodnych powoduje przy tym, że tak naprawdę największą pozycją w portfelu funduszu są… Amerykańskie bony skarbowe, w których przechowywane są pieniądze niezaangażowane na rynku surowców.

  1. To wzmogłoby popyt na surowce, potencjalnie podwyższając ich ceny.
  2. A może on ulec dalszemu zahamowaniu w wyniku eskalacji działań wojennych.
  3. Sama kondycja i jakość firm nie jest oczywiście pomijalna w procesie inwestycyjnym, ale analiza samej spółki ma mniejsze znaczenie niż przeciętnie.
  4. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 18 % do 54 mln PLN.

Surowce i towary

Obecni uczestnicy funduszu NN (L) Nowej Azji, którzy chcieliby utrzymać zaangażowanie w aktywa podobne do dotychczasowych, mają możliwość konwersji do funduszu NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących, lokującego głównie w azjatyckie akcje. Prawa obowiązujące GBP/USD. Wzrost w piątej fali impulsowej. w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. Obecne spadki cen niektórych surowców, to efekt umocnienia się dolara oraz coraz mocniejszych obaw dotyczących recesji na świecie.

Solidne ochłodzenie nastrojów na rynku! Sektor surowcowy oraz finansowy ciągną w dół notowania krajowych spółek

To zarazem produkt daleko posuniętej inżynierii finansowej. Bazuje na zarządzaniu metodami ilościowymi w oparciu o specjalnie stworzony algorytm wyliczający „indeks”, którego celem jest z kolei osiągnięcie stóp zwrotu przewyższające indeks Bloomberg Commodity. Gwoli ścisłości należy jednak zaznaczyć, że polski fundusz jest produktem typu master-feeder, czyli przekazującym pieniądze klientów do zagranicznego funduszu NN Investment Partners o nazwie NN (L) Commodity Enhanced. To w tym ostatnim odbywa się rzeczywisty proces inwestycyjny. Pozytywnie wyróżnił się sWIG80, który zyskał tego dnia 0,4%.

Nationale-Nederlanden – NN (L) Indeks Surowców UFK

Licząc za ostatnie pół roku, standardem dla tej grupy jest stopa zwrotu powyżej 20 proc. W rocznej perspektywie wygląda to jeszcze lepiej, ale należy pamiętać, że w marcu 2020 r. Nastąpiło załamanie notowań wszelkich aktywów, a pierwsze tygodnie po krachu cechowały się największymi wzrostami. Zapewnia on zdywersyfikowaną ekspozycję na sektory surowcowe, takie jak energetyka, rolnictwo, metale przemysłowe, metale szlachetne i bydło. Spośród dwudziestu największych TFI fundusze nie koncentrujące się na jednym surowców prowadzą jeszcze Pekao TFI, TFI Allianz Polska i Rockbridge TFI. Aktywa netto funduszy wielosurowcowych któregokolwiek z nich nie osiągnęły jednak nawet 30 mln zł.

Wyniki funduszu na tle grupy

Zbliżyły się do 120 dol., a bank Goldman Sachs oceniał, że mogą znaleźć się jeszcze wyżej. Tak jak w obecnej odsłonie, fundusz będzie przekazywał pieniądze klientów do zagranicznego funduszu grupy NN. Nie będzie to już jednak NN (L) Asia Income lecz NN (L) Commodity Enhanced, dla którego punktem odniesienia jest indeks Bloomberg Commodity. Podane szacunki oznaczają, że w 2Q’21 spółka miała 9,1 mln PLN zysku netto i ok. 52,3 mln PLN przychodów wobec odpowiednio 1,1 mln PLN i 23 mln PLN rok temu. Podane szacunki oznaczają, że w 2Q’21 spółka wypracowała 348 mln PLN przychodów i ok. 16 mln PLN zysku netto, wobec odpowiednio 358,6 mln PLN i 4,1 mln PLN rok wcześniej. Mostostal Warszawa szacuje, że wypracował 18 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 1H’21.

Radosław Pela przyznaje jednak, że aby pobić benchmark w różnych okresach fundusz przeważa i niedoważa wyróżnione w nim segmenty. Największym jest zaś integrated oil & gas, który aktualnie waży w benchmarku nieco ponad 39 proc. Wraz ze spółkami z klasyfikowanego odrębnie segmentu oil & gas exploration & production udział tej branży to 50 proc. Wraz z różnymi segmentami metali przemysłowych i szlachetnych daje to ponad 88 proc. Od szczytu w czerwcu, ceny surowców spadły o 16 proc.

Inwestowanie i oszczędzanie. Co zrobić, by Polacy akumulowali kapitał?

Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi pięć lat, a ryzyko inwestycji jest stosunkowo wysokie. Jego aktywa są inwestowane przede wszystkim w indeks Commodity Enhanced Curve Index, który jest zdywersyfikowanym indeksem towarów zaprojektowanym tak, aby osiągnąć wyniki lepsze od indeksu Bloomberg Commodity (Excess Return) Index. Fundusz może inwestować w segment spółek operujących na rynku rolnym, ale jego ekspozycja na ten sektor jest symboliczna.

Zwiększył aktywa netto o 123,4 mln zł, czyli o 56 proc. Zmiana w NN to już kolejna przeprowadzona lub zapowiedziana w tym roku, która kreuje nowy fundusz surowcowy. Trzy pozostałe dotyczyły jednak uruchomienia funduszy powiązanych z rynkiem złota. Dwukrotnie w „złote” fundusze przekształciły się przy tym produkty operujące wcześniej na szerzej rozumianym rynku surowców. Allianz Surowców i Energii zmienił się w Allianz Akcji Rynku Złota. W kwietniu Esaliens Globalnych Zasobów przekształcił się Esaliens Gold.

Taka sytuacja zaowocowałaby odbudową zapasów przedsiębiorstw i zwiększeniem nakładów inwestycyjnych w sektorze tzw. Starej ekonomii, często opierającej się na surowcach. Jednym z tych scenariuszy jest według niego zwiększenie środków rządowych na pakiety stymulacyjne kierowane na modernizację i rozwój infrastruktury. To wzmogłoby popyt na surowce, potencjalnie podwyższając ich ceny. Nagranie z webinaru będzie udostępnione w kolejny poniedziałek na kanale kupfundusz.pl na YT, na blogu KupFundusz oraz na stronie analizy.pl w sekcji Prosto w fundusz. Zarząd współkontrolowanej przez BBI Development i grupę Liebrecht&Wood spółki zdecydował o podjęciu działań zmierzających do sprzedaży projektu “Centrum Praskie Koneser”.

Jednak eskalacja wojny na Ukrainie po raz kolejny zwraca naszą uwagę na zależność rynku surowców od sytuacji politycznej. Gdyby doszło do kolejnego znacznego wzrostu ich cen, oznaczałoby to dalszy wzrost inflacji w Polsce i na świecie. Ekspozycję na te wszystkie rynki NN (L) Indeks Surowców – przez fundusz zagraniczny – uzyskuje z wykorzystaniem kontraktów terminowych. W skład „indeksu” odwzorowywanego przez fundusz Brent: 100 USD wchodzą serie kontraktów o bardziej odległych terminach wygasania niż wykorzystywane w indeksie Bloomberga, co ma się przekładać na wykorzystanie pewnych nieefektywności rynku futures. Poszczególne serie kontraktów opartych na tym samym surowcu są bowiem różnie wyceniane w zależności od tego ile czasu zostało do ich wygaśnięcia. Krajowe TFI prowadzą 13 funduszy otwartych związanych z rynkiem surowcowym.

Czyli jeżeli jakiś ETF jest przeważony w stronę złota, a ja nie chcę mieć dużo złota w portfelu funduszu, to teoretycznie nie powinienem brać tego ETF-u do portfela. Może się jednak okazać, że jest on najlepszym sposobem, by uzyskać ekspozycję na platynę albo nikiel, które akurat chciałbym mieć w portfelu – tłumaczy Kamil Sobolewski, zarządzający Skarbcem Rynków Surowcowych. Trzecim pod względem wielkości aktywów funduszem ogólnosurowcowym jest Skarbiec Rynków Surowcowych.

Goldman Sachs Commodity Enhanced nie dokonuje bezpośrednio fizycznych zakupów towarów. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych tam limitów. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Tyle że nawet zagraniczny NN (L) Commodity Enhanced nie zawiera transakcji… na rynku kontraktów terminowych. Jest bowiem funduszem typu UCITS, a podmiotom działającym w takiej formule unijne prawo zabrania bezpośrednich inwestycji w kontrakty surowcowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *